30.08.2017

Pohjoiskarjalaisten liikuntatottumuksia ja –aktiivisuutta selvitetään osana uudistuvia kuntia

Pohjois-Karjalan Liikunta ry toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat sitoutuneet edistämään kyselyä.Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen vastaajien joukko kaikkien kuntien sisällä ja saada myös kylien asukkaiden ääni kuuluviin.
Kuva tulossa

Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa kaikkia pohjoiskarjalaisia koskevan liikuntakyselyn ajalla 20.8.-10.9.2017. Kaikki Pohjois-Karjalan kunnat ovat sitoutuneet edistämään kyselyä.

Kysely toteuttaa liikuntalakia, jonka mukaan "jokaisen kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa päätöksissä."  Tavoitteena on saada liikunnan vaikuttamistyöhön kuntakohtaista ja asuinalueittain vertailtavaa tietoa käyttökelpoisessa muodossa. Samalla kuntalaiset saavat äänensä kuuluviin liikunnan kehittämistyössä.

Liikuntakyselyssä selvitetään mm. kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta, eniten harrastettuja liikuntamuotoja, liikunnan harrastamista lisääviä ja rajoittavia tekijöitä, urheiluseuratoimintaan osallistuvien määrää ja halua panostaa taloudellisesti liikunnan harrastamiseen. Lisäksi kuntalaisilta kysytään kehitettäviä asioita liikunnan osalta omassa kunnassa/omalla asuinalueella.

Kysely on tarkoitettu jokaiselle pohjoiskarjalaiselle ja se suoritetaan kaikissa Pohjois-Karjalan kunnissa samaan aikaan, jolloin tuloksia voidaan vertailla muihin kuntiin. Samalla saadaan tärkeää tietoa koko maakunnan tilanteesta. Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman laaja-alainen vastaajien joukko kaikkien kuntien sisällä ja saada myös kylien asukkaiden ääni kuuluviin.  Kyselyn täyttäminen on hyvin nopeaa ja yksinkertaista.

 

Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com/S/2C49AA4CA91CAABA.par

 

 

Lisätietoja:
Antti Syrjäläinen
hankekoordinaattori
Tulevaisuuden liikuntakunta (Tuli) –hanke
Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Rantakatu 35 80100 Joensuu
antti.syrjalainen(a)pokali.fi, 050-5941344