Pankakoski

Pankakosken Asukasyhdistys Ry
Kuva: Tanja Rajantaus
Pankakosken työväentalo (Kuva: Tanja Rajantaus)
Nukke opastaa Pankakosken Nukketalolle (Kuva: Tanja Rajantaus)

Kunta: Lieksa
Asukasluku: 1000
Aiemmin tehdaspaikkakuntana tunnettu Pankakoski sijaitsee vain 7 km itään Lieksan keskustasta. Pankakoski on pientalovaltainen, rauhallinen asuinalue monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen ja tapahtumineen. Aktiiviset yhdistykset järjestävät runsaasti erilaista vapaa-ajantoimintaa. Pankakoski oli aikoinaan eräs Suomen suurimmista ja näyttävimmistä koskista. Kun teollisuus alkoi 1800-luvun alussa kosken vesivoiman käytön, järvimalmin ja suurien metsävarojen myötä Pankakoskellakin, tarvittiin tietysti paljon työvoimaa. Työläiset ja tehdas rakensivat talojaan Pankakoskelle ja näin sai alkunsa Pankakosken kylä. Suurin osa väestöstä oli tehtaalla töissä, jopa lapsetkin. Kylä siis eli täysin tehtaasta ja niinpä Pankakoski on eräs aikakautensa merkittävimpiä ja vanhimpia tehdasyhdyskuntia. Pankakoskella kylän asukkaiden yhteinen toiminta on etenkin viime vuosina lisääntynyt roimasti. Pankakosken Asukasyhdistys järjestää kyläläisille vuoden mittaan monenlaisia tapahtumia, esim. Pankapulkan (ulkoilutapahtuma), Pankapilkin (leikkimielinen pilkkikisa), linnunpönttötalkoot, ympäristöpäivän, sekä koko kylän yhteisen kuusijuhlan, joka kerää vuosittain yli 400 osallistujaa korkeatasoisella ohjelmallaan. Pankakoskella on aloittanut toimintansa myös yhdistysten yhteinen toimintaa järjestävä ja koordinoiva toimintamuoto, Panklaavi. Lisäksi Pankakoskella ilmestyy 4 kertaa vuodessa oma Kylälehti Koskelainen.

Kylän yhteystiedot

Teppo Rovio
Onko yhteystiedoissa päivitettävää? Lähetä päivityspyyntö kylätiedoista suoraan PK-Kylät ylläpitäjälle.
Lähetä viesti kylätietokannan ylläpitäjälle PK-Kyliin

Päivitä kyläsi tiedot!

Onko yhteystiedoissa päivitettävää? Lähetä päivityspyyntö kylätiedoista suoraan PK-Kylät ylläpitäjälle.
Lähetä viesti kylätietokannan ylläpitäjälle PK-Kyliin