Rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kylätieto- ja viestintärekisteri

2. Rekisterinpitäjä sekä rekisteriasioista vastaava henkilö

Pohjois-Karjalan Kylät ry kyläasiamies, Kauppakatu 35, 80100 Joensuu pkkylat@kylat.fi, p. 044 2940 800

3. Rekisterin tarkoitus

Pohjois-Karjalan Kylät ry ylläpitää listaa kaikista maakunnan kyläyhdistyksistä ja kylätoimikunnista sekä jäsenrekisteriä jäsenyhdistyksistä ja henkilöjäsenistä. Tietoja käytetään kyliä koskevien asioiden tiedottamiseen. Kaikkien kylien ja paikallisyhteisöjen yhteystiedot kootaan yhteen alustaan, jotta tiedottaminen ja yhteydenpito olisivat mahdollisimman tasapuolista. Tietoja voivat hyödyntää kaikki maakunnan kehittäjät, kunnat ja järjestöt työssään.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: - Kylän yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti, asema yhdistyksessä). - Muita kylää/paikallisyhteisöä koskevia tietoja (kylän perustiedot, julkiset yhteystiedot, kylän yhteyshenkilöt, kylän yhdistykset, kylätalot ja rakennukset, kylän palvelut, hanketoiminta, tapahtumat, kyläsuunnitelmat, kylän asukkaat ja elinkeinot, kyläturvallisuus, kyläkierrokset, muu kylätoiminta).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: - Yhteyshenkilöiltä itseltään - Pohjois-Karjalan Kylät ry:n oman toiminnan yhteydessä - Muiden maaseutuverkostotoimijoiden myötä - Muut asianmukaiset lähteet

6. Rekisterin tietojen luovutus

Tietoja voivat hyödyntää työssään kaikki maakunnan kehittäjät, kunnat ja järjestöt. Tarvitessasi esim. kylien osoitetietoja, voi pyytää Pohjois-Karjalan Kylät ry:stä. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaaliseen aineiston tallennukseen on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kylat.fi sivuston yhteys on suojattu SSL-suojauksella.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen kylärekisteriin ottamalla yhteyttä Pohjois-Karjalan Kylät ry:hyn.

9. Rekisterissä olevien tietojen korjaaminen

Yhdistyksen jäsenten tai muiden kylärekisterissä olevan tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen rekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.