Kylät Pohjois-Karjalassa

Kylähaku

Asema-Tenka

Asema-Tenka kyläyhdistys ry
Asema-Tenka Kyläyhdistys
asematenkakylayhdistys@gmail.com
Lue lisää

Järventaus

Järventauksen Kyläyhdistys ry
Järventaus on vahva maatalouskylä Tohmajärven kaakkoiskulmalla - sananmukaisesti Tohmajärven takana. Kylässä on edelleen vahvaa karjataloutta ja peltoviljelyä. Kylälle ovat leimallista vaara-asutus ja upeat kaukomaisemat. Järventauksessa on useita alakyliä: Vepsä, Nikunvaara, Kuurna, Kantosyrjä,...
Tuomo Eronen
+358 400 379 225
eronen@netti.fi
Lue lisää
Kuvia matkan varrelta. (Kuva: Kaurila-Muskon kyläyhdistys)

Kaurila-Musko

Kaurila-Muskon Kyläyhdistys ry
Kylän historia ulottuu 400 vuoden päähän. Kaurila-Muskon kylä rajoittuu etelässä Tohmajokeen ja pohjoisessa Jänisjokeen. Kylän läpi kulkee vt9, jonka liikennemäärät Niiralan kansainvälisen ylityspaikan vuoksi ovat olleet n. 1,5 milj. viime vuosina. Vuonna 1894 valmistunut rautatie toimii lähinnä...
Satu Saikkonen
satu.latti@gmail.com
Lue lisää

Kutsu-Hukkala

Kutsu-Hukkalan kylätoimikunta
Aktiivinen, lämminhenkinen kyläyhteisö Tohmajärven pohjoisreunalla. Kutsu-Hukkalan kylä on pinta-alaltaan Tohmajärven suurin kylä. Alueella on edelleen vahvoja toimivia maatiloja ja monia yrityksiä. Toisaalta alueella on myös paljon jylhiä salomaita ja hyviä metsästysalueita.
Jaakko Mikkonen
jaakko.mikkonen83@gmail.com
Lue lisää

Murtoi

Murtoin kylätoimikunta
Lue lisää

Onkamo

Onkamon kyläyhdistys ry
Onkamon kylä sijaitsee sinisen tien varrella 6-tien kupeessa, jonne on helppo tulla, ja josta on helppo lähteä matkaan, suuntaan mihin tahansa. Onkamo on Tohmajärven kylistä suurin, asukkaita kylässä on noin 500, ja kesäasukkaiden ja mökkiläisten saapuessa määrä kasvaa huomattavaksi. Tällöin Onkamo...
Taija Tykkyläinen
+358 44 090 1803
Lue lisää

Peijonniemi

Peijonniemen kylätoimikunta
Peijonniemi (Uusi-Värtsilä) on sodan jälkeen rakennettu teollisuustaajama, jonka asukasluku oli suurimmillaan 1500 henkilöä. Valimoteollisuuden loputtua asukasmäärä on pienentynyt ja kylän suuri alakoulu lakkautettiin v. 2009. Peijonniemeen kuuluu myös vanha vaaramaisemassa oleva maatalouskylä...
Pentti Repo
+358 40 099 6092
repo.penttiheikki@gmail.com
Lue lisää

Petravaara

Petravaaran kylätoimikunta
Petravaara on pieni maaseutukylä Venäjän rajalla. Kylä on muodostunut vanhan ortodoksiasutuksen pohjalle hienoihin vaaramaisemiin. Kylän tärkein toimija on tällä hetkellä metsästysseura, jonka omistama Iljantupa toimii kyläläisten kokoontumispaikkana.
Lue lisää

Ristee-Kirkkoniemi

Risteen kylätoimikunta
Ristee-Kirkkoniemi alue on Tohmajärven vanhaa historiallista asutusaluetta kuntakeskuksen ja Kirkkoniemen välisellä alueella. Kirkkoniemessä on Pohjois-Karjalan vanhin puukirkko. Alueella on sijainnut Pohjois-Karjalan rajavartioston komentopaikka ja kunnan terveyskeskus. Alue kuuluu parhaimpaan...
Tuija Nieminen
Lue lisää

Saario

Saarion kyläyhdistys ry
Saario on Jänisjoen varrella oleva vahva maatalouskylä, jonka keskiosaa hallitsee korkea Saariovaara. Vaaran etelärinne on luokiteltu valtakunnallisesksi maisemansuojelualueeksi ja kylässä tunnetaan hyvin sen historiaa. Kylän seuratoiminta on vireää ja ulospäin suuntautunutta. Saarion voimalaitoksen...
Mikko Väisänen
m.olavi.vaisanen.@gmail.com
Lue lisää

Tikkala

Tikkalan kyläyhdistys ry.
Tikkala on Tohmajärven läntisin kylä, joka sijaitsee 6-tien varrella noin 35 km Joensuusta etelään. Sama 35 km matka on myös Kiteelle ja Niiralan kansainväliselle rajanylityspaikalle. Kylä rajoittuu kahteen naapurikuntaan - Rääkkylään ja Joensuuhun- mikä tekee kyläläisten työssä käyntialueen...
Susanna Eronen
suskieronen@gmail.com
Lue lisää
Lassilanmäentien kevät. Kuva: Anna Karttunen

Tohmajärven eteläiset kylät

Tohmajärven eteläiset kylät ry
Tohmajärven eteläiset kylät, Akkala, Jouhkola, Riikola ja Timola sijaitsevat Tohmajärven ja Kiteen keskustaajamien välissä. Kylät ovat elävää maaseutua, jonka maisemia hallitsevat peltoaukeat, metsäiset vaarat sekä isommat ja pienemmät järvet ja lammet.
Niina Syrjänen
+358 50 345 1762
niinasyr@gmail.com
Lue lisää